Cumhurbaşkanlığı kararı ile Aydın Mezeköy ve Uzundere’de acele kamulaştırmaya karar verildi.

Resmi Gazete’ de 19.04.2022 günü yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Aydın ili sınırları içerisinde yer alan 2019/A-8 numaralı jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında yatırımın devamı, termin planının aksamaması, kuyuların açılması ve kuyulardan elde edilecek akışkanı taşıyacak boru hatlarının inşası amacıyla ekli listede bulundukları yer ile parsel numaraları belirtilen taşınmazların Aydın Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir