AYM ‘üyeliği’ iptal etti, ihraç kararlarını hukuka uygun buldu

AYM, ‘üyeliği’ iptal etti ama liste şeklindeki ihracı hukuka uygun buldu. Anayasa Mahkemesinin 7086 sayılı Kanunla yapılan ihraçlara dair kararı

FacebookTwitterTelegramWhatsAppMessenger

Anayasa Mahkemesi 113 milletvekilinin açtığı 7086 sayılı OHAL Kapsamında Bazı Tedbiler Alınması Hakkında KHK’nin kabul edlimesine Dair Kanun’un 1. madessi, 3. maddesi ve 4. maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması davasını esastan görüştü ve karara bağladı.

İptali istenen maddeler, şu şekilde:

Kanunun 1. maddesiyle, kamu personeline ilişkin ihraçları ele almaktaydı. 3. maddesi ise emekli emniyet personeline yönelik bazı tedbirleri içeriyordu.

AYM, Kanun 1. maddesinde yer alan “…üyeliği, mensubiyeti veya…” ibaresinin iptaline karar verdi. AYM, haklarında kesin mahkumiyet hükmü olmadan verilen kararın kişilerin suçlu sayılmasına neden olabileceği gerekçesiyle masumiyet karinesinin ihlal edildiğini
Ancak Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz’da ortaya çıkan olağanüstü durumdan dolayı uygulamaya konan liste bazlı ihraç tedbirinin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar vermiştir. Kararın bu bölümü önemlidir. Liste şeklindeki ihraç iptal edilmediği için ihraçlar Anayasa’ya uygun bulunmuştur.

Kararın 2. maddesi üzerinde yaptığımız incelemede, Anayasa Mahkemesi;

– kamu görevinden çıkarılan kişilerin özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı veya çalışanı olmayacağı şeklindeki düzenlemeyi Anayasa’ya uygun bulmuştur.

– ihraç edilen kişilerin pasaportlarının iptal edileceğine yönelik kanun hükmü iptal edilmiştir.

– ihraç edilenlerin uhdelerindeki büyükelçi, vali gibi unvanlar ile müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını kullanamayacaklarına dair düzenleme Anayasa’ya uygun bulunmuştur.

Kanunun 3. madesine yönelik incelememizde, emekli polislerin rütbelerinin alınacağı ve kimliklerinin iptal edileceği yönündeki kanun Anayasa’ya aykırı bulunmamıştır.

İhraç edilen polislerin bir daha kamu görevine alınmayacakları yönündeki düzenleme Anayasa’ya aykırı bulunmamıştır.

Kararın tamamına ulaşmak için Tıklayınız.

Kaynak:Memurlar.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir