Kaba üst araması sırasında iç çamaşırında uyuşturucu bulunması hukuka aykırı şekilde elde edilmiş delildir

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2019/96 Esas 2021/401 KARAR kararıyla kaba üst araması sırasında iç çamaşırında uyuşturucu bulunması hukuka aykırı şekilde elde edilmiş delildir.

Gece saatlerinde kolluk görevlilerin durumdan şüphe etmeleri üzerine kimlik tespiti yapmaları ve şahısları durdurmak istemeleri sonrasında görevlileri fark ederek kaçmaya başlayan şahısları kovalamaca sonucunda sanık …’ın iç çamaşırı içerisinde 25 paket eroin ele geçirildiği olayda;

Sanığın iç çamaşırı (külotu) içerisinde yapılan arama işlemi PVSK 4/A maddesi kapsamında yoklama ve kontrol olarak değerlendirilemeyeceği, dosya kapsamı itibariyle sanığın üzerinde arama yapılmasına olanak sağlayan arama kararı ya da yazılı arama emri ile derhal işlem yapılmadığı takdirde işlendiği iddia edilen suçun iz, eser, emare be delillerinin kaybolacağı gecikmesinde sakınca bulunduğuna dair hiçbir belge, bilginin de bulunmadığı dolayısıyla suçüstü halinin de söz konusu olmadığı, sanığın üzerinde yapılan arama işleminin PVSK 4/A maddesinin verdiği yetkiye dayalı olarak alınması gereken tedbirler kapsamında kaçmasını, kendisine veya başkalarına zarar vermesini önlemek, silah veya tehlike oluşturan diğer eşyadan arındırmak amacıyla kişiler üzerinde yapılabilecek yoklama düzeyini aşan nitelikte ve orantısız olduğu, suç konusu uyuşturucu maddenin hukuka aykırı olarak elde edilen delil niteliğinde olması durumunda Anayasa m 38/6 ile CMK 206/2(a), 217/2, 230/1(b) uyarınca hükme esas alınamayacağı; dikkate alındığında sanığın iç çamaşırının iç kısmında arama yapılmasına olanak sağlayan adli arama kararı veya yazılı arama bulunup bulunmadığı araştırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden eksik araştırma ile hüküm kurulması isabetsiz görülmüştür.

Kaynak: yargıtay.gov.tr.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir