Eşi casus yazılımla takip hak ihlali

Eşinin telefonuna casus yazılım yükleyerek elde ettiği bilgileri boşanma davasında delil olarak sunan kocaya Anayasa Mahkemesi’nden kötü haber geldi. AYM bu yolun ‘kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlali olduğuna’ karar verdi…

Anayasa Mahkemesi (AYM), bir eşin diğer eşin telefonuna casus yazılım yükleyerek, elde ettiği yazışma, video ve fotoğrafları boşanma davasında delil olarak kullanmasını “kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının” ihlali sayarak bu kapsamdaki bir davada yeniden yargılama istedi.

BOŞANMA DAVASINDA KULLANDI

Ezine Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen boşanma davasında koca, eşinin telefonunda bulunan mesaj içerikleri, ses kayıtları, videolar ve bir adet fotoğrafı mahkemeye delil olarak sundu. B.Y, kullandığı cep telefonuna eşi tarafından yüklenen casus yazılım ile tüm kişisel verilerinin ele geçirildiğini ve kullanıldığını iddia ederek, Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayetçi oldu. Tüm kişisel verileri ve fotoğrafları ile videoların, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması haklarına aykırı olarak ele geçirildiğini savundu.

MAHKEMEDEN NİYET BERAATİ

Savcılık, kocaya dava açtı. Yargılamayı yapan mahkeme ise sanığın bilgileri boşanma davası dışında kullanma niyeti olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Kararı istinaf da yerinde buldu.

B.Y., bunun üzerine AYM’ye başvurdu. AYM, 7 Eylül’de oybirliği ile hak ihlali olduğunu vurgulayarak yeniden yargılama kararı verdi. AYM kararında, olayın aydınlatılmasına yönelik iddiaların mahkemece araştırılmaması, incelemenin derinleştirilmemesi, somut olaya uygun olmayan gerekçelerle sonucu ulaşılması nedeniyle kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği kaydedildi. AYM kararında şöyle denildi:

TELEFON, ÖZEL HAYATA DAHİL

“Başvurucunun özel yaşamının gizli alanına dahil önemli bir unsur olan telefonuna yazılım programı yüklenerek ulaşılan kişisel verilerin elde ediliş şekline, kapsamına ve kişisel verilere ulaşma amacının meşru olup olmadığına yönelik olarak derece mahkemelerince değerlendirme yapılmamıştır.

Derece mahkemelerinin eşlerin birbirlerine karşı özel hayat alanlarının bulunmadığı sonucu doğuracak mahiyetteki yaklaşımının anayasal güvencelere aykırı olduğu açıktır.

Etkili bir yargısal sistem kurulması konusunda kamusal makamlarca üstlenilmesi gereken pozitif yükümlülüğün gerektirdiği şartların somut olayda yerine getirilmediğinden, Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.”

ÖRNEK KARAR

AYM kararı, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Ezine Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Beraat eden koca yeniden yargılanacak ve mahkûm edilebilecek. Karar, kişisel verilerin karşılıklı korunması hakkı açısından son derece çarpıcı bir örnek niteliği taşıyor. İhlal kararı bilgi için Bursa Bölge Adliye Mahkemesi ve Adalet Bakanlığı’na da gönderildi.

Anayasa Mahkemesinin 7/9/2021 Tarihli ve 2018/30296 Başvuru Numaralı Kararı

Kaynak:Aydınpost

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir