Sahte diplomaya beraat kararı Yargıtay’dan döndü

Yargıtay, sahte diploma ile sözleşmeli olarak işe başlayan ve daha sonra bu sahte diplomayı noterde onaylatarak kadrolu olarak çalışmaya devam eden memura verilen beraat kararını bozdu.

Dumlupınar Üniversitesinden iki yıllık mezun olan bir kişi, 2008-2009 yıllarında bir Belediyenin açmış olduğu inşaat mühendisi alımına başvurmuştur. Başvuruda iki yıllık meslek yüksekokulu okuduğu Dumlupınar Üniversitesine ait dört yıllık inşaat mühendisliği fakültesi geçici mezuniyet belgesini sahte olarak tanzim edip, ele geçirilemeyen bu sahte belgenin fotokopisi ile Belediyeye başvurmuştur. 2009 yılından 2013 yılına kadar da belediyede çalışmıştır.

2013 yılında devlet memuru kadrosuna geçiş yaparken önceden hazırlamış olduğu sahte geçici mezuniyet belgesi fotokopisini noterde onaylatıp, bunun da fotokopisini çekerek kuruma ibraz etmiş ve bu suretle kurumdan 306.113,44 TL maaş alarak menfaat temin ettiği iddiasıyla hakkında iddianame düzenlenmiştir.

Sahtecilik ortaya çıkmış ama ilk derece mahkemesi resmi belgede sahtecilik suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesi ile beraat kararı vermiştir.

yargıtay ise bu kararı bozmuştur.

YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2020/8473

KARAR NO: 2020/11640

KARAR TARİHİ: 01.12.2020

MAHKEMESİ: Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ: Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik

HÜKÜM: Beraat (her iki suç yönünden)

Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından sanık hakkında verilen beraat hükümleri katılan… Üniversitesi Rektörlüğü vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü;

Sanığın 2008-2009 yıllarında …Belediyesinde inşaat mühendisi açığı olduğunu öğrendiği, iki yıllık meslek yüksekokulu okuduğu Dumlupınar Üniversitesine ait, dört yıllık inşaat mühendisliği fakültesi geçici mezuniyet belgesini sahte olarak tanzim edip, ele geçirilemeyen bu sahte belgenin fotokopisi ile ..Belediyesine başvurduğu, iş başvurusunun kabul edildiği ve bu tarihten itibaren kurum bünyesinde 2013 yılına kadar sözleşmeli personel olarak çalıştığı, 2013 yılında devlet memuru kadrosuna geçiş yaparken önceden hazırlamış olduğu sahte geçici mezuniyet belgesi fotokopisini noterde onaylatıp, bunun da fotokopisini çekerek kuruma ibraz ettiği, bu suretle kurumdan 306.113,44 TL maaş alarak menfaat temin ettiği iddia olunan olayda;

1- Dolandırıcılık suçundan kurulan beraat hükmüne dair katılan… Üniversitesi Rektörlüğü vekili tarafından yapılan itirazların incelenmesinde;

Sanığa yüklenen dolandırıcılık suçunun doğrudan zarar göreninin… olduğu, bu suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü’nün kamu davasına katılma hakkı bulunmadığı ve usulsüz verilmesinden dolayı hukuken geçersiz olan katılma kararının hükmü temyiz etme yetkisi vermeyeceğinden bu suç yönünden mevcut temyiz isteminin gibi 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

2- Resmi belgede sahtecilik suçundan kurulan beraat hükmünün incelenmesinde;

Sanığın sahte olarak oluşturduğu mezuniyet belgesi fotokopisinin ..3. Noterliğinde onaylandığı ve her ne kadar belediyeye noter onaylı suretinin de fotokopisinin verilmiş olmasına karşın ilgili noterlikten noter belgesi aslının temin edildiği ve mahkemede incelenerek iğfal kabiliyetinin mevcut olduğu tespit edildiği, bu kapsamda sahte olarak ilgili kuruma verilen mezuniyet belgesinin aslının değil ama noter onay aslının dosyada bulunması karşısında, resmi belgede sahtecilik suçunun yasal unsurlarının oluşmasına rağmen mahkumiyeti yerine beraatine hükmedilmesi,

Kanuna aykırı olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 01/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak:Memeurlar.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir