Yargıtay’da yeni iş bölümü yapıldı… 4 daire kapatıldı, 3 dairenin adı değiştirildi

Yargıtay’da yeni iş bölümü bugün yapıldı. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca, 16. Hukuk Dairesi ile 14, 15 ve 19. Ceza Daireleri kapatıldı. 16. Ceza Dairesinin adı, 3. Ceza Dairesi olarak, 15. Hukuk Dairesinin adı 6. Hukuk Dairesi olarak, 14. Hukuk Dairesinin adı da 7. Hukuk Dairesi olarak değiştirildi.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Yargıtay Kanunu’na eklenen geçici 15. madde uyarınca, kapanacak dairelerin saptanması ve daireler arasındaki iş bölümünün yeniden belirlenmesi amacıyla toplandı.

Toplantıda, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 16. Hukuk Dairesinin kapatılmasına, dairenin işlerinin 1. ve 8. Hukuk Dairelerine devrine karar verildi.

Kararda ayrıca, Yargıtay 14, 15 ve 19. Ceza Dairelerinin de kapatılması ve görevlerinin de diğer dairelere devri kararlaştırıldı.

Kurul tarafından, yüksek yargıçları ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılayan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin bu görevinin, Yargıtay 16. Ceza Dairesine verilmesine hükmedildi. Söz konusu dairenin tefecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarına ilişkin işlerini inceleme görevi ise 5. Ceza Dairesine devredildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesine de kapatılan 14. Ceza Dairesinin baktığı davalar verildi.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca, kapatılan daireler nedeniyle bazı dairelerin isimlerinde de değişikliğe gidildi.

16. Ceza Dairesinin adı, 3. Ceza Dairesi olarak, 15. Hukuk Dairesinin adı 6. Hukuk Dairesi olarak, 14. Hukuk Dairesinin adı da 7. Hukuk Dairesi olarak değiştirildi.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından ayrıca, diğer bazı daireler arasındaki iş bölümü ve görevlere ilişkin de değişiklikler yapıldı.

2. Hukuk Dairesinin mevcut işlerine ek olarak; Mal Rejimleri Hukuku, Nişanlılık Hukuku, Hısıklık Hukuku (Soybağı, Tanıma, Babalık, Evlat Edinme), Vesayet Hukuku, 3501 Sk. Kayyımlık Davaları, Gerçek Kişi Davaları (TMK m. 8-46) 2. Hukuk Dairesinin görev alanına dahil edildi.

Sözü edilen dosyalar UYAP ortamında 2. Hukuk Dairesine devredilecek.

Yapılan değişikliklerle, Yargıtay’ın 12 hukuk ve 12 ceza dairesi olmak üzere 24 daireden oluşturulması kapsamındaki çalışmalar tamamlandı.

Yargıtay’ın bazı hukuk ve ceza dairelerinin kapatılmasına, iş bölümünün yeniden düzenlenmesine ilişkin Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu kararı 23.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kaynak:Hukukihaber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir