Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı.

Resmi Gazete’de “Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 20 Mayıs 2021 tarihinde 4001 sayılı kararla yayınlanmıştır. İlgili yönetmelikte;

“MADDE 6- Aynı Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde, (g) bendinde yer alan “kamu kurum ve kuruluşları ilekamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları temsilcilerine” ibaresi “kurum ve kuruluşların temsilci ve çalışanlarına” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

            “a) Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatında basın-yayın faaliyeti yürüten kişiler ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Başkanlıklarda ve Ofislerde Basın ve Halkla İlişkiler Birimi amirine ve bu birimde basın-yayın faaliyeti yürüten personele,

             b) Bakanlıklarda, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile bu birimde basın-yayın faaliyeti yürüten en fazla iki personele,” ifadeleri yer almaktadır.

Daha önce 13 Aralık 2018 tarihinde 465 sayılı kararla yürürlüğe giren Basın Kartı Yönetmeliği’nin 14. maddesinde Cumhurbaşkanlığı’nın basın-yayın faaliyetleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarda temsile yetkili kişiler en üst yönetici tarafından, Bakanlıkların ilgili biriminde temsile yetkili iki kişi de Bakan tarafından belirleniyordu. Yeni düzenlemede temsilcilerin kimler tarafından belirleneceği açıklanmamıştır. Ayrıca kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının temsilcilerine basın kartı verilmesine dair hüküm kaldırılmıştır.

Yayına Hazırlayan: Stj. Av. Selda Karadavut

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir