Polisin, savcı bulunmadan arama yapması durumunda ele geçen deliller hukuka aykırıdır.

Adli arama kararıyla işyerinde yapılan aramada; Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın, o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişinin bulundurulmamasının usul ve yasaya aykırı olduğu, arama sonucu ele geçen delillerin de hukuka aykırı olduğu.

Yargıtay

9. Ceza Dairesi        

2020/4496 E.  

2021/255 K.

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç :Tefecilik yapmak
Hüküm :Mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Soruşturma aşamasında Sulh Ceza Mahkemesinin kararıyla sanığın çalışmış olduğu … Bilgisayar isimli iş yerinde yapılan adli arama ile ilgili olarak düzenlenen 17/12/2009 tarihli iş yeri arama, el koyma ve yakalama tutanağına göre aramada beş polis memuru ile birlikte sanığın hazır bulunduğu, arama işlemleri ile ilgili olarak CMK’nın 119/4. maddesinde belirtildiği üzere “Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, iş yeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulur.” amir hükmüne yer verildiği, yapılan aramanın usul ve yasaya aykırı olduğu ve ele geçen delillerin de hukuka aykırı delil niteliğinde olduğu anlaşılmış olup, Anayasamızın 38. maddesinin 6. fıkrası da “Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez.” hükmü ve yine 5271 sayılı CMK’nın 206/2-a, 217/2, 230/1. madde ve fıkraları da hukuka uygun surette elde edilen delillerin kullanılabileceğini, kanuna aykırı elde edilenlerin ise hükme esas alınamayacağı şeklinde açık düzenlemeleri karşısında, hiçbir aşamada suçlamayı kabullenmemiş olan sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321. ve 326/son maddeleri uyarınca hükümlerin BOZULMASINA, 21/01/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak:Hukukihaber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir