Germencik’te yapılması planlanan Efe-9 santrali için ek bilirkişi raporu düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Aydın İli Germencik, İncirliova ilcesi 141 Ada, 119, 121, 133 ve 97 Numaralı Parseller mevkiindeki yapılması planlanan Efe 9 JES (36 MWe) projesi ile ilgili olarak Bakanlığa sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek ÇED Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince, 10.02.2020 tarihli “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı verildi.

Aydın 1.İdare Mahkemesi’nin 2020/246 sayılı dosyası ile işlemin iptal istemiyle açılan davada,  düzenlenen ek bilirkişi raporu ile sonuç olarak;

SONUÇ

1-ÇED raporunda hava kirliği değerlendirmeleri ile ilgili olarak, akışkan içerisindeki NCG oranı verisinin gösteren akredite laboratuvar analizlerinin bulunmaması, bu oranlara bağlı olarak hesaplanan kütlesel debi ile hava modelleme çalışmalarının güvenilirliğinin tartışmalı olması nedeniyle ÇED raporunun eksik olduğuna ilişkin kanaat getirilmiştir. ÇED özel formatında Davalı tarafından belirlenen ilgili başlıklar aşağıda verilmiştir.

III.2.19. Tesisin faaliyeti sırasında oluşacak gaz atik miktarı (H2S, NH3, CO2 Ar, N2 Metan vb.) ve özellikleri, yörenin hava kalitesi üzerine etkisi, bertaraf işlemleri, alınacak önlemler, oluşması muhtemel koku ile ilgili ne gibi çevresel önlemlerin alınacağı,

III.2.22. Jeotermal kaynağın kullanımına bağlı olarak bölgede bulunan diğer jeotermal kaynaklara/havzaya olan etkiler (canlılar, hava, su, toprak) ve alınacak önlemlerin kümülatif olarak değerlendirilmesi, 

2-Yerleri yanlış ve eksik seçilmiş olduğu düşünülen gözlem kuyuları nedeniyle ruhsat sahasının kuzey batısında bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıdaki içmesuyu kuyuları büyük bir risk altında kalmış olacaktır. ÇED özel formatında Davalı tarafından belirlenen ilgili başlıklar aşağıda verilmiştir.

V.2. Mevcut yer üstü ve yer altı su kaynaklarına etkiler ve alınacak önlemler

3-Mevcut durumda acil eylem planı özellikle kuyu patlamaları için oldukça yetersiz durumdadır. ÇED Raporu’nda tespit edilmiş bir eksikliktir. ÇED özel formatında Davalı tarafından belirlenen ilgili başlıklar aşağıda verilmiştir.

BÖLÜM VI: BAŞLANGIÇ VE İNŞAAT DÖNEMİNDEKİ GELIŞMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

(Faaliyetin inşaatı için önerilen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğü ile ilgili program, çevre yönetim planı ve acil eylem planı; ÇED Olumlu Belgesinin verilmesi durumunda Yeterlik Tebliği kapsamında gerçekleştirilecek işlemler)

4– Bilirkişi asıl raporunda taşkın ile ilgili yapılan değerlendirmelerde de görüldüğü üzere ; ÇED Raporu’nda, santral alanının taşkın sahasında kalıp kalmadığı ile ilgili çelişkili ifadelerin bulunduğu görülmektedir. Dolayısıyla taşkın durumu ile ilgili net bir bilgiye sahip olunamamıştır. ÇED özel formatında Davalı tarafından belirlenen ilgili başlıklar aşağıda verilmiştir.

III.1.10. Proje alanına dair taşkın etüdü, taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemlerin nerelerde ve nasıl yapılacağı; zemin emniyetinin sağlanması ve su kaçağı olmaması için yapılacak işlemler; deprem, heyelan, çığ, sel, kaya düşmesi vb. oluşumlar halinde alınacak önlemler,” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir