Manisa İli Salihli de yapılması planlanan 3191220 Erişim ve 2013/23 Ruhsat Numaralı Sahada 9 Adet Sondaja Dayalı Jeotermal Kaynak Arama projesi ile ilgili olarak ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararı verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığığı internet sitesinde 26.11.2020 günü yayınlanan duyuru ile “MANİSA ili SALIHLI, ilcesi Kızılavlu-Dombaylı-Adala-Bektaşlar-Gökçeköy Mahalleleri mevkiindeki DİNAMİK ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılması planlanan 3191220 ERİŞİM VE 2013/23 RUHSAT NUMARALI SAHADA 9 ADET SONDAJA DAYALI JEOTERMAL KAYNAK ARAMA projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ Kararı verilmiş olup; MANİSA Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.” şeklinde açıklama yapıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir