Aydın, Çine, Hisarardı Mahallesi ve Kabalar Mahallesi Mevkiinde yapılması planlanan RN: 40889 Nolu Saha Feldispat ve Kuvars Ocağı Kapasite ve Alan Artışı Projesi İle İlgili olarak ÇED Olumlu kararı verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde 06.11.2020 tarihinde yayınlanan duyuru ile “AYDIN ili ÇINE, ilcesi HİSARARDI MAHALLESİ VE KABALAR MAHALLESİ mevkiindeki CAMİŞ MADENCİLİK A.Ş. tarafından yapılması planlanan RN: 40889 NOLU SAHA FELDİSPAT VE KUVARS OCAĞI KAPASİTE VE ALAN ARTIŞI projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ Kararı verilmiş olup; AYDIN Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.” şeklinde açıklama yapıldı.

ÇED Raporu na ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir