YİBHGK zamanaşımına uğrayan bononun daha sonra yapılacak işlemlerde temerrüde esas olamayacağına karar verdi.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun 2019/1 esas, 2019/8 karar sayılı, 25.12.2019 tarihli kararı ile zamanaşımına uğrayan ve bu nedenle kambiyo senedi vasfını kaybederek (yazılı) delil başlangıcına dönüşen bonodaki vade tarihi, temel ilişkiye dayanılarak yapılan bir takip veya açılan bir davada temerrüde esas olamayacağına karar verdi.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/1, K: 2019/8 Sayılı Kararı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir