HSK’dan mahkemelerin ne zaman açılacağına ilişkin yeni kararlar

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, yeni dönem eylem planını açıkladı. HSK Başkanvekili imzalı yazıda, adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran’da başlayacağı belirtildi. HSK kararıyla istinaf ve vergi mahkemelerinin ise duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran’da başlayacak. 1 Haziran itibariyle kamu davası da açılabilecek.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, yeni dönem eylem planını açıkladı. HSK Başkanvekili imzalı yazıda, adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran’da başlayacağı belirtildi. HSK Genel Kurulu kararında 9 madde halinde şu ifadelere yer verildi:

1-Tutuklu (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil isler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer is ve işlemler haricindeki adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve kesiflerin 16/06/2020 tarihine kadar ertelenmesine dair tedbirin aynen uygulanmasına devam olunmasına,

2-Bölge Adliye Mahkemeleri ve Başsavcılıkları ile Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin (duruşma ve kesif yapılmasını gerektiren dosyalar hariç) tüm yargısal faaliyetlerinin 01/06/2020’den itibaren başlatılmasına,

3-Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin tedbirin 01/06/2020 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına,

4-Adli Yargı Ilk Derece Mahkemelerine ait duruşma ve kesif dışındaki adli hizmetlerin durdurulması gibi bir durum söz konusu olmadığından; suç ve suçluyla mücadele işlemleri ile mahkemeler önünde dava ve iddia hakkının bir gereği olarak, adli hizmetlerin belirtilen istisnalar dışında gecikmeksizin yerine getirilmesine, Her bir mahkeme ve Cumhuriyet başsavcılığının; dosyaların incelenmesi, notlanması, gerekçeli kararların yazılması, tarafların duruşmada hazır bulunmasına ihtiyaç duyulmayan dava ve islerin neticelendirilmesi, iddianamenin kabulü ve tensip işlemlerinin icrası gibi yargısal faaliyetler ile duruşma ve kesif dışındaki diğer rutin işlemlerin sürdürülmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

5-Salgın tedbirleri nedeniyle oluşan is yükünün ortadan kaldırılması amacıyla, 20/07/2020 tarihine kadar, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık izin taleplerinin karşılanmamasına,

6-Daha önce Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13/03/2020 tarih ve 12362 sayılı yazıları ile idari izinli sayılan şahısların kapsamı daraltıldığından, 01/06/2020 tarihinden itibaren yalnızca altmış yas üstü kronik rahatsızlığı bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının idari izinli sayılmalarına, Altmış yas üzerinde bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, kronik rahatsızlıklarını belgeleyen doktor raporu ibraz etmeleri durumunda idari izin olanağından istifade ettirilmelerine,

7- Idari izinli sayılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının baktığı mahkeme ve isler için, mahallin şartları ve hakkaniyet ilkesi de gözetilerek, komisyon başkanları ve Cumhuriyet başsavcıları tarafından nöbetçi hâkim ve Cumhuriyet savcısı belirlenmesine, 8-01/06/2020 tarihinden sonra, yargı hizmetleri icra edilirken, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği “adli hizmetler yerine getirilirken uyulması gerekli tedbirler” talimatına ve Bilim Kurulunun bu doğrultudaki önerilerine riayet edilmesine,

9-Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasına karar verildi.

Kaynak:Sabah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir