Söke,Yeşilköy Mahallesinde yapılması planlanan “Feldspat, Kuvars ve Kuvarsit Ocağı Kapasite Artışı” projesi ile ilgili olarak düzenlenen ÇED Olumlu kararı için bilirkişi raporu uygun olmadığını açıklandı.

A ydın 2.İdare Mahkemesi’nin 2019/398 sayılı dosyasıyla, Aydın İli, Söke İlçesi, Yeşilköy Mahallesi mevkiinde, RN 42444 ruhsat numaralı sahada …. A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Feldspat, Kuvars ve Kuvarsit Ocağı Kapasite Artışı” projesi ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği’nin 14.maddesi gereği tesis edilerek Çevre ve ŞehircilikBakanlığı tarafından düzenlenen 10.05.2019 tarihli “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu”kararının iptali istemiyle açılan davada 14..04.2020 tarihli bilirkişi raporu açıklandı. Raporla;

“Bilirkişi Heyetimizce, mahkeme keşif  dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda detayı raporun içinde verildiği üzere; Aydın İli, Söke İlçesi, Yeşilköy Mahallesi mevkiinde Kale Maden Endüstriyel Hammaddeler San. Ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan RN:42444 numaralı Sahada Feldispat, Kuvars ve Kuvarsit Ocağı Kapasite Artışı projesi ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği tesis edilerek Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce bildirilen 10.05.2019 tarihli “ Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının tüm bilirkişilerce UYGUN OLMADIĞI sonucuna varılmıştır. ” şeklinde açıklama yapıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir